woensdag, 26. juni 2013 - 22:13 Update: 03-07-2014 0:55

Nieuwe regeling AWBZ is doekje voor het bloeden

Foto van rollators | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

ANBO noemt de aanpassing van de regeling eigen bijdrage AWBZ-zorg een `doekje voor het bloeden'. Hoewel staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) de regeling voor een beperkt deel van de cliënten verbetert, wordt de regeling fors ingewikkelder en verandert er in de kern haast niets.

'Een lagere vermogensinkomensbijtelling zou inmiddels logischer zijn geweest dan zo'n beperkte reparatie met deze toeters en bellen', zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

Per 1 januari van dit jaar moeten bewoners van zorgcentra een hogere eigen bijdrage betalen als ze over eigen vermogen beschikken. In plaats van de oorspronkelijke 4 procent, is het nu 12 procent. De waarde van het huis telt ook mee, terwijl huiseigenaren vaak niet over dat vermogen kunnen beschikken. 

De grens van 21.000 euro vermogen opgehoogd wordt naar 31.000 euro. Deze aanpassing geldt echter alleen voor 65-minners. 'Het is een denkfout dat hier een leeftijdscriterium ingevoegd wordt. De staatssecretaris denkt namelijk dat 65-plussers (AOW-gerechtigden) door de ouderenkorting minder te lijden hebben. Ten eerste hebben niet alle 65-plussers recht op ouderentoeslag, omdat die afhangt van enerzijds het andere inkomen en anderzijds van het totale vermogen', aldus Den Haan. 

'Laat duidelijk zijn: van vermogende mensen mag verwacht worden dat zij een eigen bijdrage betalen. Maar de staatssecretaris had moeten erkennen dat de verhoging van de eigen bijdrage van maar liefst acht procent in een keer te veel is. Het is goed dat hij voor een kleine groep clienten maatregelen treft.'

Provincie:
Tag(s):