donderdag, 5. december 2013 - 14:51 Update: 03-07-2014 0:47

Nieuwe WOB-wet moet zorgen voor meer open overheid

Foto van Tweede Kamer | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

GroenLinks en D66 vinden dat de overheid meer openheid van informatie moet geven.

Daarom komen zij donderdag met een het initiatiefvoorstel ‘Wet open overheid’ dat zij donderdag hebben aangemeld voor behandeling in de Tweede Kamer.

Deze wet zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen en bepaalt hoe de overheid omgaat met verzoeken van burgers om informatie. De indieners rekenen op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Verzoeken minder makkelijk weigeren
De Wet open overheid zorgt ervoor dat overheden uit zichzelf meer informatie ter beschikking stellen. Daarnaast kunnen overheden verzoeken om informatie straks minder gemakkelijk weigeren. De wet maakt bovendien een einde aan het probleem van mensen die misbruik maken van de huidige Wob om geld te verdienen door een beroep te doen op de Wet Dwangsom.

Linda Voortman, Tweede Kamerlid GroenLinks: “Er gaat een revolutie plaatsvinden in de wijze waarop overheden openheid van zaken geven. Nu is er een neiging om burgers, NGO’s en journalisten buiten de deur te houden. Ik vind dat burgers het recht hebben om te weten wat overheden doen en waar ons belastinggeld aan uit wordt gegeven. Daarom is het van belang dat we de Wob moderniseren zodat de overheid transparanter wordt”

Gerard Schouw, Tweede Kamerlid D66: “De overheid moet straks overheidsinformatie proactief openbaar maken. Niet langer is nee het uitgangspunt bij een verzoek om informatie, maar wordt ja het standaard antwoord. Tenzij iets openbaarmaking in de weg staat. Een grote stap voorwaarts voor de democratie en voor het vertrouwen in de overheid.”