woensdag, 9. oktober 2013 - 20:53 Update: 03-07-2014 0:51

Nog steeds 27 procent van bezoeken aan huisarts overbodig

Nog steeds 27 procent van bezoeken aan huisarts overbodig
Foto: Archief FBF.nl
Nog steeds 27 procent van bezoeken aan huisarts overbodig
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Uit onderzoek onder 200 huisartsen in opdracht van brancheorganisatie Neprofarm blijkt dat het aantal patiënten met eenvoudige gezondheidsklachten ruim een kwart (27,3 procent) van de consulten betreft.

Dit is nog steeds bijna evenveel als in 2010 toen het om 29 procent van de huisartsconsulten ging. Artsen houden er in hun voorschrijfgedrag echter maar beperkt (35,5 procent) rekening mee dat een recept door de patiënt vaak vanuit het eigen risico betaald moet worden, terwijl een zelfzorgalternatief dan voordeliger kan zijn. De meest voorkomende eenvoudige gezondheidsklachten waarvoor een patiënt bij de huisarts komt, zijn nog steeds pijn (spier- of gewrichtspijn, rugpijn, hoofdpijn, etc), verkoudheid, hoesten en schimmelinfecties. Voor dit soort klachten zijn bij apotheker en drogist zonder recept diverse zelfzorggeneesmiddelen verkrijgbaar.

Recept duurder dan zelfzorgalternatief

De houding van huisartsen ten opzichte van zelfzorg is in drie jaar behoorlijk veranderd: inmiddels is 83% het helemaal of gedeeltelijk eens met de stelling dat patiënten meer aan zelfzorg moeten doen (was 68 procent). Vrijwel alle huisartsen (90,5 procent) vinden dat zij daar waar dat mogelijk is prima kunnen volstaan met een zelfzorgadvies in plaats van een receptgeneesmiddel voor te schrijven. In de praktijk blijkt dat echter anders te gaan. Bij een derde van de patiënten met een zelfzorgklacht schrijft de huisarts namelijk toch een receptgeneesmiddel voor. De belangrijkste reden voor huisartsen blijkt de vergoeding voor de patiënt te zijn, al dan niet op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.

De helft van de Nederlanders maakt het eigen risico niet vol en betaalt deze duurdere receptmiddelen dus helemaal zelf. 89 procent van de huisartsen geeft aan te weten dat receptgeneesmiddelen voor eenvoudige gezondheidsklachten door het apotheektarief veelal duurder zijn dan een zelfzorgproduct dat de patiënt zelf aanschaft bij apotheker of drogist. Het leidt echter tot op heden nog niet tot veranderd voorschrijfgedrag.

Categorie: