zaterdag, 28. december 2013 - 14:32 Update: 03-07-2014 0:46

Nog steeds geweld tegen brandweermensen

Foto van geweld tegen brandweer | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Leusden

Ondanks gedane beloftes voor verbetering en maatregelen heeft brandweerpersoneel nog net zo vaak te maken met geweld als drie jaar geleden. Dit meldt de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV).

'Met de jaarwisseling voor de deur maken wij ons nog steeds zorgen', aldus de VBV.

Drie jaar geleden deed de NOS onderzoek naar geweld tegen brandweervrijwilligers. De uitkomst daarvan deed stof opwaaien. Meer dan de helft van de vrijwilligers (59 procent) meldde een geweldincident. Er volgde een brandbrief van de VBV naar de overheid. 

Weerbaarheidstraining
In 2010 gaf het Rijk een subsidie van 26.000 euro. Met dat geld zijn weerbaarheidstrainingen ontwikkeld, waaraan 250 brandweermensen deelnamen. Doel was het voorkomen en deëscaleren van geweld. De resultaten waren positief. 

Maar daarna was het aan de individuele korpsen om zo'n training aan te bieden aan het eigen personeel. Dat is nauwelijks gebeurd, zegt de vakvereniging. Die wil nu dat werkgevers werk maken van ondersteuning van hun personeel. Er zijn ongeveer 22.000 brandweervrijwilligers.

Last
Uit een nieuwe steekproef van de NOS onder ruim 200 brandweermensen en 5 korpsleidingen blijkt dat ruim de helft van de brandweerlieden ooit te maken kreeg met geestelijk of lichamelijk geweld. 

Bijna 80 procent van die incidenten speelde in de afgelopen drie jaar. Een enkeling heeft daar nog steeds last van bij het uitoefenen van het dagelijks beroep. Driekwart verwacht meer geweld te ervaren in komende jaren.

Geen aangifte
De korpsen zeggen juist dat geweld tegen personeel in hun regio nauwelijks voorkomt. Ze houden meestal het aantal officiële aangiftes van geweld bij, maar van de meeste geweldsincidenten wordt geen aangifte gedaan.

Brandweer Nederland, die spreekt namens alle brandweerkorpsen, zegt dat het onderwerp bij iedereen wel degelijk op de agenda staat en dat elk geweldincident er een te veel is.