dinsdag, 8. januari 2013 - 17:39 Update: 03-07-2014 1:04

Noordelijke provincies investeren een miljoen in cultuur

Noordelijke provincies investeren een miljoen in cultuur
Foto: Archief FBF.nl

De provincies Drenthe, Fryslȃn en Groningen trekken voor de komende vier jaar samen bijna één miljoen euro extra uit voor culturele instellingen.

Met deze extra bijdrage willen de drie Noordelijke provincies het Noord Nederlands Orkest, Festival Oerol, Internationale Fotomanifestatie Noorderlicht, Five Great Guitars en dansgezelschap Guy&Roni helpen om op niveau te blijven presteren. Deze extra bijdrage is ook nodig om in de toekomst zicht te houden op (voldoende) rijkssubsidie. De instellingen krijgen deze steun bovenop reguliere subsidies. Dat is noodzakelijk vanwege de forse rijksbezuinigingen die door het vorige kabinet zijn ingezet op de culturele basisinfrastructuur.
Provincie: