dinsdag, 29. januari 2013 - 20:49 Update: 03-07-2014 1:05

NVWA haalt 33 sterk verwaarloosde paarden weg op Texel

NVWA haalt 33 sterk verwaarloosde paarden weg op Texel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 33 paarden weggehaald bij een paardenhouder op Texel. 'De dieren waren ernstig vervuild en verwaarloosd', meldt de NVWA dinsdagavond.

Inspecteurs van de NVWA troffen in samenwerking met de Dierenpolitie tijdens een hercontrole 33 ernstig ondervoede paarden aan die tot hun buik besmeurd waren met mest. De dieren beschikten niet over een droge ligplaats en stonden in een veel te krappe stalling. Bovendien hadden 2 van de paarden een wond en een ernstige ontsteking. Tegen de houder is bestuursrechtelijk opgetreden. Bij de paardenhouder constateerde de NVWA al eerder tekortkomingen. Die hadden ondermeer te maken met slechte voeding en het ontbreken van diergeneeskundige verzorging. Hiervoor was een bestuursrechtelijk traject gestart in overleg met de houder. De eerder gemaakte afspraken over een betere verzorging van de dieren zijn door de houder van de dieren niet nagekomen. In overleg met Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken zijn de paarden overgebracht naar een opvangadres waar ze de nodige medische verzorging en voeding krijgen.
Provincie: