zaterdag, 18. mei 2013 - 22:17 Update: 03-07-2014 0:57

NVWA haalt onveilige bio-ethanolbranders van de markt

Foto van gasvlam | EHF
Foto: Archief EHF

Veel bio-ethanolbranders die in Nederlandse winkels worden verkocht zijn onveilig en vormen een onacceptabel risico voor de gebruikers. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bij het onderzoek werden 18 verplaatsbare bio-ethanolbranders onderworpen aan een aantal tests. Geen van de onderzochte branders was helemaal in orde; 17 van de 18 branders moeten naar aanleiding van het onderzoek uit de handel worden gehaald.

Voor het onderzoek zijn inspecteurs van de NVWA langs gegaan bij winkels waar bio-ethanolbranders worden verkocht. De inspecteurs hebben de branders bekeken en exemplaren waarvan zij vermoedden dat er iets mis mee was meegenomen voor verder onderzoek.

Brandende brander niet bijvullen

Op bio-ethanolbranders moet een duidelijke waarschuwing staan dat de gebruiker de brander niet moet bijvullen als de brander nog brandt of nog heet is. Bij 12 van de 18 branders ontbrak deze waarschuwing, of was de waarschuwing tijdens normaal gebruik niet te zien. De indicatie voor het maximum vulniveau was bij 10 branders niet aanwezig of niet te zien, waardoor bij overvulling ethanol uit de brander kan stromen. Geen enkele brander had een goede typeplaat.

Stootproef

Naast een visuele inspectie heeft de NVWA ook lekproeven en stootproeven uitgevoerd. Uit deze proeven bleek dat 6 van de 18 branders onvoldoende stabiel zijn waardoor er brandstof buiten de brander terecht komt als er tegenaan gestoten wordt.

Maatregelen

Van 13 van de 18 branders waren de tekortkomingen zo ernstig dat de NVWA de leveranciers een boete heeft aangezegd. 4 andere leveranciers kregen een schriftelijke waarschuwing. De branders die als gevolg van het onderzoek van de markt zijn gehaald mogen pas weer verkocht worden als de leverancier de geconstateerde gebreken heeft hersteld.
De NVWA zal in de 2e helft van 2013 opnieuw onderzoek doen naar bio-ethanolbranders. Bij dit onderzoek controleert de NVWA of de onveilige branders daadwerkelijk van de markt zijn gehaald of op de juiste wijze zijn aangepast. Daarnaast zal de NVWA dan ook onderzoek doen naar vaste wandhaarden.

Categorie: