vrijdag, 20. december 2013 - 13:44 Update: 03-07-2014 0:46

NVWA krijgt interventieteams. Toezicht op voedsel moet structureel verbeteren

Foto van veearts injectie koe | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Om de slagkracht van de NVWA te vergroten zullen er structureel 160 mensen extra worden ingezet voor toezicht en handhaving.

Het gaat dan met name om inspecteurs en dierenartsen. Ook zal er extra capaciteit beschikbaar zijn voor incidenten die zich onvermijdelijk voordoen. Door de inzet van deze interventieteams kunnen de reguliere controles ook gewoon doorgaan.

De NVWA krijgt structureel 33 miljoen euro extra per jaar. Daar bovenop wordt de komende vier jaar in totaal nog eens 34 miljoen euro geïnvesteerd. De tarieven voor het bedrijfsleven gaan omhoog, waardoor een jaarlijkse bijdrage van 10 miljoen euro wordt gerealiseerd.

Capaciteit, kwaliteit, kennis en kunde worden op deze manier verbeterd bij de NVWA. Dat is de kern van het plan van aanpak dat staatssecretaris van Economische Zaken Dijksma en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Doel is de taak als toezichthouder toekomstbestendig te maken en het toezicht structureel te verbeteren. De nieuwe aanpak is nodig omdat de opstapeling van verschillende taakstellingen, de fusietrajecten van de afgelopen jaren en de diverse incidenten de NVWA als toezichthouder van onder meer voedselveiligheid onder druk heeft gezet.

Vertrouwen op veilig voedsel
Dijksma: 'De afgelopen tijd is er te vaak wat misgegaan met ons voedsel. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat zijn voedsel veilig is en wat hij koopt klopt. Fraudeurs worden keihard aangepakt, met hogere boetes. De NVWA kan met meer slagkracht en een nieuw keuringssysteem beter en gerichter controleren op misstanden. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor eerlijk en veilig voedsel, met een toezichthouder die hier bovenop zit en handhaaft.'

Voedselveiligheid handel in vlees
Het huidige systeem van keuring en toezicht wordt herzien. Het is nu kwetsbaar omdat zowel de keuring als het toezicht gebundeld is en private instanties een grote rol hebben. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoekt mede op verzoek van Dijksma momenteel de risico’s voor de voedselveiligheid bij de productie en verwerking van en handel in vlees. Dit rapport wordt in februari verwacht. De uitkomsten worden meegenomen bij het herzien van een nieuw systeem van keuring en toezicht.