donderdag, 3. januari 2013 - 13:08 Update: 31-01-2013 22:38

Officiële start Nationale Politie: ‘een historische dag’

Officiële start Nationale Politie: ‘een historische dag’

Op 1 januari 2013 zijn de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten opgegaan in één korps - dat van de Nationale Politie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie sprak vandaag in de Ridderzaal op het Binnenhof bij de officiële start van de Nationale Politie van een historische dag.

De invoering van één Nationale Politie moet volgens Opstelten betere invulling geven aan de eisen die een moderne maatschappij aan de politie stelt. Méér eenheid en een betere samenwerking moeten leiden tot een slagvaardiger, effectiever én efficiënter opererende politie. Minister Opstelten bedankte in de Ridderzaal iedereen die aan de vorming van de Nationale Politie heeft meegewerkt en bijgedragen. ‘Een politieorganisatie die Nederland daadwerkelijk veiliger gaat maken!’, aldus de minister.
Provincie: