maandag, 25. februari 2013 - 20:10 Update: 03-07-2014 1:02

OM eist in hoger beroep werkstraf tegen politicus voor homodiscriminatie

Amsterdam - De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke celstraf van één week geëist tegen een lokale politicus uit Amsterdam.

Volgens het OM heeft de man tijdens een verkiezingsdebat op 24 februari 2010 in de Rode Hoed te Amsterdam uitlatingen gedaan die strafbaar zijn krachtens artikel 137c Sr (groepsbelediging) en 137d Sr (aanzetten tot discriminatie). De verdachte stond na het lijsttrekkersdebat een verslaggever van AT5 te woord. In het interview liet de verdachte zich meerdere keren onnodig grievend uit over homoseksualiteit. "Wanneer al deze uitspraken naast elkaar worden gezet, dan kan geconcludeerd worden dat de uitlatingen, zowel op zichzelf beschouwd als bezien in de samenhang waarin deze zijn gedaan, als beledigend zijn aan te merken voor mensen die de homofiele geaardheid hebben," aldus de advocaat-generaal op de zitting. AT5 zond delen van het interview op 25 en 26 februari uit waarna het COC Amsterdam aangifte deed. De rechtbank in Amsterdam sprak de verdachte op 27 september 2012 vrij van de tenlastegelegde feiten. Het OM kon zich met dit oordeel niet verenigen en stelde hoger beroep in. "Verdachte heeft zich onvoldoende bewust getoond van de verantwoordelijkheid die hij heeft als politicus. De groep homoseksuelen wordt door hem als minderwaardig neergezet. Als burgers die niet volwaardig zijn. Deze uitingen van onverdraagzaamheid kunnen niet getolereerd worden. Discriminatie van groepen mensen, dient te worden bestraft. Het gaat hier om een zeer ernstig feit."
Provincie: