dinsdag, 24. september 2013 - 18:40 Update: 03-07-2014 0:51

OM eist voorwaardelijke celstraf voor hulp zelfdoding 99-jarige

Foto van officier in rechtbank | Archief EHF
Foto: Archief FBF.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft tegen een 71-jarige man uit Bennekom drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist vanwege de verdenking dat hij zijn moeder heeft geholpen bij haar zelfdoding. Dit meldt het OM dinsdag.

De 99-jarige moeder van verdachte overleed in de nacht van 7 op 8 juni 2008 in Ermelo. Ze had een duidelijke doodswens. In een documentaire die op 8 februari 2010 werd uitgezonden door het tv-programma Netwerk, maakte de verdachte publiekelijk bekend dat hij zijn moeder geholpen heeft bij haar zelfdoding. Voor die uitzending waren er geen indicaties van een onnatuurlijk overlijden.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte het strafbare feit, zoals opgenomen in artikel 294 lid 2 Wetboek van Strafrecht gepleegd, nu hij heeft geholpen bij de zelfdoding van zijn moeder. Hulp bij zelfdoding kan alleen straffeloos als deze hulp is gegeven door een arts. 

‘Verdachte is geen arts en kan daarom geen beroep doen op de trafuitsluitingsgrond van de euthanasiewetgeving. Daarin staat opgesomd aan welke zorgvuldigheidseisen een arts moet voldoen om straffeloos hulp bij zelfdoding te plegen’, aldus het OM. 

Deze zorgvuldigheidseisen schrijven onder meer voor dat de betrokken arts een onafhankelijke tweede arts moet raadplegen en dat de hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig moet worden uitgevoerd.

Het OM heeft de overtuiging dat de verdachte heeft gehandeld vanuit naastenliefde en compassie. De drijfveer achter zijn handelen was gelegen in zijn opvatting dat hij zijn moeder met haar uitdrukkelijke wens om te sterven niet de steek mocht laten. Er bestaat geen twijfel aan de integriteit van de motieven van verdachte, maar wat hij gedaan heeft is strafbaar en strafwaardig. 

Gelet op deze verdachte, zijn zuivere motieven en de tijd die inmiddels is verstreken, ziet het Openbaar Ministerie wel aanleiding voor een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. De mate van verwijtbaarheid komt daarin afdoende tot zijn recht. 

Het OM eist een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van 2 jaar.

 
Provincie: