woensdag, 31. juli 2013 - 14:32 Update: 03-07-2014 0:54

OM gaar blowverbod Amsterdamse schoolpleinen handhaven

Foto van meisje dat blowt | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Vanaf 1 augustus 2013 zal het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam op speelplaatsen en vanaf 1 september 2013 op schoolpleinen in de stad een blowverbod handhaven. Dit meldt het OM woensdag.

Kinderen
Dit besluit van het OM ligt in het verlengde van de wens van de Amsterdamse Driehoek om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met drugsgebruik.

Het OM en politie verwachten van de beheerders van speelplaatsen dat zij eerst zelf er alles aan zullen doen om eventueel softdruggebruik op de speelplaatsen tegen te gaan. Van de schooldirecties wordt verwacht dat zij zelf maatregelen treffen als de eigen huisregels worden overtreden en preventieve maatregelen geen effect hebben. Ook gemeentelijke toezichthouders en handhavers kunnen voorafgaand aan het optreden van de politie waarschuwend optreden.

Houdt het gebruik en de daarmee gepaard gaande overlast aan, dan zal de politie op zowel de speelplaatsen als de scholen handhavend optreden en zal het OM tot vervolging overgaan, ook als het gaat om kleine hoeveelheden softdrugs bestemd voor eigen gebruik.

Geldboete
Overtreders zullen dan worden vervolgd wegens overtreding van de Opiumwet en riskeren een geldboete. Minderjarigen moeten rekenen op een HALT afdoening, een speciaal traject gericht op drugsgebruik, of een werkstraf.


Uiteraard geldt op die plekken net als in de rest van de stad onverkort een algemeen verbod van gebruik en bezit van harddrugs.