dinsdag, 19. november 2013 - 10:58 Update: 03-07-2014 0:48

OM niet in cassatie in zaak verdachte van dood Jennefer

Foto van rechtbank microfoon | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in cassatie in de zaak tegen de man die ervan wordt verdacht verantwoordelijk te zijn voor de dood van de 10-jarige Jennefer.

Na bestudering van het arrest acht het OM onvoldoende aanknopingspunten aanwezig voor een kansrijke cassatie. Het gerechtshof Den Haag veroordeelde de man op 6 november jl. tot 20 jaar cel voor doodslag, seksueel misbruik en het onttrekken aan het gezag van het meisje. Het OM had twee weken daarvoor 30 jaar cel voor moord, verkrachting en eveneens onttrekking aan het gezag geëist. Ondanks dat het OM tevreden is met het feit dat het hof voor hetgeen het bewezenverklaard vindt de maximale straf heeft opgelegd, heeft het OM de afgelopen twee weken het arrest bestudeerd. Het OM concludeert dat de uitspraak onvoldoende juridische aanknopingspunten biedt om beroep in cassatie in te stellen. De Hoge Raad kijkt uitsluitend of het recht juist is toegepast dan wel of de procedures op de juiste wijze zijn gevolgd. Het Gerechtshof Den Haag kwam tot vrijspraak van moord en verkrachting door waardering van het bewijsmateriaal. Bewijswaardering is voorbehouden aan de feitenrechter en biedt geen aanknopingspunt voor cassatie. Het hof heeft de vrijspraken daarnaast voldoende en niet onbegrijpelijk gemotiveerd. Ook op dat punt ziet het OM geen aanknopingspunt om in cassatie te gaan.
Provincie: