vrijdag, 11. oktober 2013 - 19:23 Update: 03-07-2014 0:50

OM niet-ontvankelijk in Landlord-zaak

Foto van rechter en officier in rechtbank | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Maastricht

De rechtbank heeft vrijdag het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard in zijn recht tot vervolging van Joep J. en alle medeverdachten in het zogenaamde Landlord-onderzoek. Dit meldt de rechtbank van Maastricht vrijdag.

Het strafproces in deze zaak voldoet namelijk niet aan de eisen van een ‘fair trial’, zoals bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

De rechtbank heeft meerdere onrechtmatigheden in dit strafproces geconstateerd. De officier van justitie heeft meerdere keren in weerwil van het bevel van de rechtbank en in strijd met de wet geweigerd om voor de verdediging relevante
stukken aan het dossier toe te voegen. Het is niet mogelijk gebleken om de verdediging hiervoor een effectieve compensatie te bieden.


De officier van justitie heeft de rechtbank op meerdere momenten op belangrijke punten onjuist dan wel onvolledig voorgelicht. Een officier van justitie heeft tijdens de getuigenverhoren bij de rechter-commissaris ongeoorloofd contact gehad met een andere getuige, toen deze ter controle zijn verklaring doorlas.

Gelet op de bovenstaande onrechtmatigheden, in samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat verdachte Joep J. geen eerlijk proces heeft gehad, zoals dit in Nederland behoort te worden gevoerd en waar iedere burger recht op heeft. 

Deze onrechtmatigheden samen leveren een dusdanig ernstige inbreuk op het recht van de verdachte op een eerlijk proces op dat dit niet kan worden afgedaan met bewijsuitsluiting of strafvermindering. 

Gelet op de ernst van de inbreuk op het recht op een eerlijk proces in deze zaak en alle geconstateerde onrechtmatigheden, is alleen de sanctie van niet-ontvankelijkheid van het OM passend.

De niet-ontvankelijkheid van het OM heeft niet alleen betrekking op de zaak van Joep J., maar ook op de zaken van de andere verdachten in de zaak Landlord. Deze zaken zijn namelijk nauw verweven met de zaak tegen Joep J.

Het OM wordt dan ook in de zaken van alle verdachten in het Landlord-onderzoek niet-ontvankelijk verklaard.