vrijdag, 4. oktober 2013 - 14:41 Update: 03-07-2014 0:51

OM onderzoekt rol huisarts na euthanasie

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Schagen

Politie en Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland verrichten onderzoek naar het overlijden van een terminaal zieke patiënt in de gemeente Schagen, medio augustus. Dit meldt het OM vrijdag.

‘Onderzocht wordt welke rol een 58-jarige huisarts uit dezelfde gemeente in de levensbeëindiging heeft gehad’, aldus het OM.

Op non-actief
In het onderzoek wordt samengewerkt met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), waar aanvankelijk twijfels over de gang van zaken rond het overlijden van de patiënt werd gemeld. De IGZ heeft op 2 oktober jongstleden een bevel afgegeven, welke inhoudt dat de huisarts geen zorg meer mag verlenen.

De wet schrijft voor dat een levensbeëindiging van een ander ‘op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen' (levensbeëindiging op verzoek) strafbaar is, tenzij je arts bent. Indien een arts op uitdrukkelijk en ernstig verlangen een leven beëindigt dan is in juridische zin geen sprake van levensbeëindiging op verzoek maar van euthanasie. Voorwaarde is dat er strikte regels gevolgd worden. Deze zorgen ervoor dat grote zorgvuldigheid betracht wordt rond het euthanaseren van mensen.

Onderzocht wordt in hoeverre sprake was van een uitdrukkelijk en ernstig verlangen bij deze patiënt voorafgaand aan het overlijden. Mocht sprake zijn geweest van een dergelijk verlangen, dan moet beoordeeld worden of voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen van euthanasie.