maandag, 7. oktober 2013 - 14:53 Update: 03-07-2014 0:51

OM:geen strafrechtelijk onderzoek oud-premiers van Agt en Lubbers

Foto van Ruud Lubbers | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Dries van Agt en Ruud Lubbers worden niet door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd om hun uitlatingen over de aanwezigheid van kernwapens op de militaire vliegbasis Volkel. Dit heeft het OM maandag bekendgemaakt.

In de afgelopen maanden werd in de media gesteld dat er nucleaire wapens in Volkel liggen dan wel hebben gelegen.

Het OM heeft naar aanleiding van deze uitspraken een verkennend feitenonderzoek gedaan. Het ging daarbij om de vraag of er sprake zou kunnen zijn van openbaarmaking van een staatsgeheim dan wel schending van een ambtsgeheim. Om dit te kunnen beoordelen moet allereerst worden vastgesteld of de uitspraken feitelijk juist zijn.

'Omdat door de regering op basis van bondgenootschappelijke afspraken geen mededelingen worden gedaan over aantallen en locaties van op bondgenootschappelijk grondgebied 'mogelijk' aanwezige kernwapens, ziet het OM geen aanknopingspunten voor het verrichten van een strafrechtelijk onderzoek. Er is in deze zaak ook geen aangifte gedaan', aldus het OM.