vrijdag, 11. januari 2013 - 11:14 Update: 03-07-2014 1:04

Omgeving en genen spelen verschillende rol in verloop ADHD

Omgeving en genen spelen verschillende rol in verloop ADHD
Foto: Archief FBF.nl

Naarmate mensen met ADHD ouder worden veranderen hun symptomen. Uit onderzoek van het Nederlands Tweelingen Register van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat de ontwikkeling en het verdere verloop van deze klachten worden beïnvloed door zowel genen als omgeving, maar dat genen en omgeving verschillende effecten hebben. De resultaten verschenen in het vaktijdschrift Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

Van de mensen die als kind de diagnose ADHD krijgen, heeft 65% op 25-jarige leeftijd nog steeds symptomen. Maar liefst 15% van hen voldoet nog aan alle criteria van ADHD. “De klachten die mensen met ADHD hebben, kunnen tijdens hun leven veranderen. Ze nemen meestal af, maar ze verdwijnen doorgaans niet volledig. De symptomen van ADHD laten dus enerzijds verandering zien, maar anderzijds ook een vrij hoge mate van stabiliteit,” zegt VU-wetenschapper Kees-Jan Kan. [b]Aandachtsproblemen voorkomen[/b] In het artikel schrijven de onderzoekers dat de invloed van genen op aandachtsproblemen vrij stabiel is vanaf de kindertijd tot aan ten minste 60-jarige leeftijd, en dat veranderingen in aandachtsproblemen toe te schrijven zijn aan veranderingen in omgevingsinvloeden. De resultaten ondersteunen verder het idee dat omgevingsinvloeden zo vroeg mogelijk moeten worden geoptimaliseerd om zo langdurige aandachtsproblemen te voorkomen of te beperken. [b]Dezelfde genetische effecten bij volwassenen en kinderen[/b] Kan en collega’s namen de stabiliteit en veranderingen in aandachtsproblemen onder de loep en onderzochten genetische en omgevingsinvloeden hierop. Ze hadden daarvoor de beschikking over gegevens van 44.607 tweelingen, van wie sommigen al 25 jaar meedoen aan onderzoek van het Nederlands Tweelingen Register. Deze internationaal unieke database toont aan dat genen die aandachtsproblemen van volwassenen beïnvloeden voor een groot deel dezelfde genen zijn die zulke problemen van kinderen en jongeren beïnvloeden. Genen leveren dus een bijdrage aan de stabiliteit van aandachtsproblemen, zo concluderen de wetenschappers.
Categorie: