vrijdag, 29. november 2013 - 11:51 Update: 03-07-2014 0:47

OM:miljoenenfraude zorgbureau Hengelo

OM:miljoenenfraude zorgbureau Hengelo
OM:miljoenenfraude zorgbureau Hengelo
Hengelo

De directie opsporing van de inspectie Sociale Zaken- en Werkgelegenheid heeft deze week de directeur van een zorgbureau uit Hengelo aangehouden op verdenking van stelselmatige fraude met geld dat is bestemd voor het verlenen van zorg.

Het vermoeden is dat een groot aantal cliënten van dat bureau de juiste zorg is onthouden. 

Het zorgbureau waar de verdachte vanaf 2009 de leiding had verleende huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en individuele en groepsbegeleiding in de omgeving van Almelo, Hengelo en Enschede. Het bureau had nevenvestigingen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De cliënten werden door personeel van het zorgbureau geworven vanuit moskeeën, middels advertenties en via mond tot mond reclame.

Veel cliënten waren de taal niet machtig vanwege hun allochtone afkomst. Het ging vaak om mensen van Turkse afkomst Het vermoeden is dat het zorgbureau documenten voor de aanvraag van zorg en handtekeningen van cliënten vervalste om meer gelden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aan te vragen.

Het vermoeden is dat het zorgbureau meer zorg en andere -duurdere- zorg declareerde dan dat zij gaf aan cliënten. Ook werd zorg zonder indicatie gedeclareerd, er werd dubbel gedeclareerd of zowel Zorg in Natura (ZIN) als een persoonsgebonden budget (PGB) werd gedeclareerd.

Recidivegevaar
Het bureau ging in februari 2012 failliet, maar daarna is de verdachte weer een nieuwe zorgorganisatie gestart. De verdachte is gisteren vanwege recidivegevaar voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo en in bewaring gesteld voor 14 dagen.