dinsdag, 15. oktober 2013 - 8:07 Update: 03-07-2014 0:50

Omwonenden snelweg A13 worden minder oud

Foto van A13 | fbf
Foto: fbf
Rotterdam

Door het opheffen van de 80 km zone op de A13 bij Overschie (Rotterdam), leven 8.500 omwonenden gemiddeld 20 dagen korter als gevolg van de toegenomen luchtvervuiling.

Uit meetgegevens van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) blijkt dat de extra luchtvervuiling langs de weg twee keer hoger is dan door minister Schultz van Haegen is voorspeld. De Europese norm voor stikstofdioxide wordt nu ruim overschreden. Gemiddeld blijkt het verkeer zo'n twintig procent meer schadelijke stoffen bij te dragen aan de luchtvervuiling dan toen nog 80 kilometer per uur gereden mocht worden.

Ook de uitstoot van roet is toegenomen. Er bestaat nog steeds geen juridische norm voor roet, terwijl het een van de meest schadelijke componenten van luchtvervuiling is. Het veroorzaakt longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker. De concentratie roet is sinds de verhoging van de snelheid met 0,10 nanogram per kubieke meter gestegen. Dit lijkt misschien weinig, maar voor mensen die dit dagelijks in moeten ademen staat het gelijk aan gemiddeld 20 dagen levensverlies. Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat een dergelijke stijging van het giftige roet betekent dat ongeveer 8.500 bewoners van Overschie tot een maand korter leven.

Rechtszaak 80-kilometerzone

Op woensdag 16 oktober 2013 is een zitting in de rechtszaak van Milieudefensie tegen de staat om de snelheidsverhoging van de A13. In november 2013 is er ook een zitting in de rechtszaak om de A10 in Amsterdam, waar de 80-kilometerzone ook afgeschaft werd.

Provincie: