vrijdag, 18. oktober 2013 - 17:59 Update: 03-07-2014 0:50

Onafhankelijk onderzoek politiebureau de Heemstraat gewenst

Foto van politie | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bureau Discriminatiezaken acht een breed onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen aan het Haagse politiebureau de Heemstraat 'dringend gewenst'.

Het Bureau Discriminatiezaken reageert hier op de berichtgeving van o.a. RTV-West over het optreden van agenten van het Haagse politiebureau de Heemstraat tegen in het bijzonder ‘buitenlanders’, waarbij excessief geweld aan de orde zou zijn.
'Alleen dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen om misstanden in de toekomst tegen te gaan of de naam van de politie te zuiveren', aldus het Bureau Discriminatiezaken.

Er zou op dit politiebureau sprake zijn van een sfeer van ‘intimidatie en racisme’ wat door oud-agenten zou zijn bevestigd. Een concreet geval komt aan de orde en verschillende bronnen melden signalen die dit beeld lijken te ondersteunen.

Algemeen beeld
Bureau Discriminatiezaken behandelt discriminatieklachten en ontvangt ook  meldingen over discriminatie door politieagenten. Tussen 2008 en 2012 zijn 144 discriminatieklachten over de politie binnengekomen, wat ruim 3% van het totaal aantal klachten in deze periode was.

Dit geplaatst tegen het aantal klachten in de periode 2001 – 2005, toen nog ruim 8,5% van het aantal discriminatieklachten betrekking had op de politie, laat een sterke daling zien van het aantal discriminatieklachten over de politie. De ervaring van Bureau Discriminatiezaken met discriminatieklachten tegen de politie is dat ze over het algemeen, op een enkele keer na, als ongegrond worden beoordeeld.


Er zijn verschillende reden waarom mensen afzien van het indienen van een politieklacht. Zo denkt men dat het indienen van een klacht geen zin heeft omdat er niets mee zou gebeuren. In de media wordt tevens gemeld dat men bang zou zijn voor represailles, het indienen van een klacht onmogelijk zou worden gemaakt en men zou niet serieus genomen worden.

De Heemstraat
In 2010 en 2011 zijn over de Heemstraat vier meldingen binnengekomen. Daarnaast zijn verschillende signalen ontvangen van met name allochtone jongeren uit de Schilderswijk die klagen over een onverklaarbare onheuse bejegening door de politie, welke ervaren wordt als discriminatie.

Melden belangrijk
Bureau Discriminatiezaken vindt het belangrijk dat wanneer burgers discriminatie ervaren zij dit ook melden en zo mogelijk vragen om een onderzoek. Ook op andere manieren kan worden geklaagd over vermeend onbehoorlijk politie optreden. Wanneer dit ook gebeurt kunnen eventuele misstanden op deze wijze aan het licht komen en worden uitgebannen.

Het geringe aantal klachten rechtvaardigt niet de conclusie dat er niets aan de hand zou zijn. Evenmin kan een overvloed aan signalen een bewijs van het tegendeel zijn. Feit is wel dat er een hardnekkige negatieve beeldvorming bestaat over de politie, die erop neerkomt dat allochtonen zouden worden gediscrimineerd. Dit is niet goed voor de verhouding tussen de politie en de burger.

Bureau Discriminatiezaken zal het gesprek met de politie aangaan om de beschikbare informatie te delen met het doel zaken die buiten beeld blijven onder de aandacht te brengen van het korps.