vrijdag, 20. december 2013 - 8:38 Update: 03-07-2014 0:46

Ondernemers Oost Nederland krijgen extra steun

foto van ondernemer | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

Er komt twintig miljoen euro extra beschikbaar voor de financiering van de groeiplannen van vernieuwende ondernemers in Oost Nederland. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Provincie Overijssel en Gelderland storten daartoe vandaag gezamenlijk 20 miljoen euro extra werkkapitaal in de Regionale OntwikkelingsMaatschappij (ROM) Oost.

'Door deze financiële injectie vinden kansrijke, innovatieve en snel groeiende MKB-bedrijven makkelijker financiering voor hun groeiplannen,' aldus minister Kamp (Economische Zaken). 'Dit zorgt voort meer inkomsten en banen. Dat is zeker in tijden van hoge werkloosheid welkom.'

Uit de deze week verschenen Financieringsmonitor blijkt dat vooral kleine ondernemers nog steeds moeite hebben om financiering te krijgen. Het kabinet steunt de kredietverlening voor bedrijven onder meer door uitbreiding van garantieregelingen, verhogen leningen aan kleine bedrijven via Qredits en verhogen van innovatiekredieten. Daarnaast steunt de overheid verschillende Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen die als taak hebben de regionale economie en werkgelegenheid te stimuleren .

Zo zal het ministerie van EZ naast de vandaag aangekondigde storting van tien miljoen euro in ROM Oost, eenzelfde bedrag storten in de nieuw opgerichte ROM Zuid-Holland. De ROM Oost heeft sinds 2003 honderd miljoen geïnvesteerd in ruim 150 kansrijke jonge innovatieve bedrijven in Overijssel en Gelderland. Eerder berekende ROM Oost dat dit in totaal een investering van 400 miljoen euro opleverde en meer dan zeven duizend banen.