donderdag, 5. september 2013 - 9:58 Update: 03-07-2014 0:52

Onderzoeksresultaten asbest Leeuwenborgh bekend

Foto van waarschuwingsbord asbest sloop | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Maastricht

Vorige week is op het buitenterrein bij het ROC Leeuwenborgh aan de Sibemaweg asbest waargenomen. Leeuwenborgh en de gemeente Maastricht hebben direct actie ondernomen. Het buitenterrein, aan de noordzijde van het gebouw, werd afgezet en mag niet worden betreden. Naast omwonenden, zijn leerlingen, ouders en medewerkers van Leeuwenborgh vrijdag 30 augustus geïnformeerd over de situatie.

Op het afgezette terreindeel is het afgelopen weekend aanvullend onderzoek gedaan. Er zijn uitvoerig bodem- en oppervlaktemonsters genomen. Op de rest van het buitenterrein dat niet is afgezet, is zekerheidshalve een verkennend onderzoek uitgevoerd. Daar is het ‘maaiveld’ visueel geïnspecteerd en is er een twintigtal kleinere bodemmonsters genomen. Dinsdagavond 3 september werden de onderzoeksresultaten bekend. Resultaten: geen gevaar voor de volksgezondheid Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden bevestigd dat er voor het hele buitenterrein van het gebouwencomplex geen gevaar is voor de volksgezondheid. In het afgezette terreindeel is er geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging met asbest. Daar waar er wel asbest is aangetroffen is deze zogenaamd hechtgebonden en is de concentratie ruim beneden de interventiewaarde. Wel zijn er in het afgezette deel, en met name in de struiken, nog stukjes asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen. Maatregelen Voordat het afgezette gebied kan worden vrijgegeven, moet eerst beplanting worden verwijderd waarna het ‘maaiveld’ goed kan worden schoongemaakt. Dit zal op korte termijn gebeuren. De concrete datum is nu nog niet bekend. Tot die tijd blijven de hekken om dit deel van het terrein staan. De rest van het buitenterrein is en blijft vrij toegankelijk. Later dit jaar zal er een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd.