donderdag, 5. september 2013 - 13:52 Update: 03-07-2014 0:52

‘Onnodige risico’s in ziekenhuizen’

Foto van ingang operatiekamer | FBF
Foto: fbf
Amsterdam

Het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in de zorg verdient meer prioriteit. Dit stelt verladersorganisatie EVO naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), waarin de Inspectie meldt dat ziekenhuizen de voorschriften voor het vervoer van chemisch en besmettelijk ziekenhuisafval onvoldoende naleven.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft de ILT haar toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen geïntensiveerd. EVO vindt dit verstandig, maar benadrukt tegelijkertijd dat er bij zorginstellingen meer aandacht voor gevaarlijke stoffen moet zijn om onnodige risico’s te beperken.

Verpakking
De ILT inspecteerde onder andere de beveiliging, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen. Tijdens deze inspecties bleek dat vaak onduidelijk was welke specifieke voorwaarden aan verpakkingen gesteld worden. Zo werden er niet geschikte verpakkingen of niet goed gesloten verpakkingen aangetroffen. Volgens EVO kan de aanstelling van (meer) veiligheidsadviseurs dergelijke risico’s doen afnemen. Veiligheidsadviseurs van EVO begeleidde tien inspecties – deze ziekenhuizen voldeden aan alle eisen.

Veiligheidsadviseur 
Ook de opleidingen van ziekenhuispersoneel werden geïnspecteerd. Het vervoer (en de opslag) van gevaarlijke stoffen moet namelijk worden begeleid door een veiligheidsadviseur. Ten tijde van de inspectie waren een groot aantal ziekenhuizen hier niet van op de hoogte. Ook was er onduidelijkheid over de eisen waar een veiligheidsadviseur aan moest voldoen – hij of zij moet opgeleid zijn en een (herhaaldelijk) examen afleggen. Dit geldt ook voor andere medewerkers die met gevaarlijke stoffen in aanraking komen. EVO raadt ziekenhuizen aan veiligheidsadviseurs aan te stellen en hun opleidingsniveau op peil te houden. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij EVO hebben dit inmiddels gedaan.