maandag, 18. februari 2013 - 11:58 Update: 03-07-2014 1:02

Onzekere toekomst verlamt strategievorming bedrijven

Onzekere toekomst verlamt strategievorming bedrijven
Foto: Willy Smits
Amsterdam

Nederlandse bedrijven hebben de grootste moeite om de juiste strategische keuzes te maken. Dit komt met name omdat zij geen duidelijk beeld van de toekomst hebben.

Mede daardoor houden zij zich vast aan het bekende en kiezen niet voor een nieuwe koers. Dat blijkt uit het Berenschot Strategy Trends Onderzoek 2013 waaraan 331 ondernemers, bestuurders en (top)managers uit het Nederlandse bedrijfsleven deelnamen. Zij zijn vooral afkomstig uit de sectoren zakelijke dienstverlening, industrie, financiële dienstverlening, agrofood, bouw en utilities.

Het grootste struikelblok bij het bepalen van de strategie is (net als in 2012) de aanhoudende onzekerheid: 32% van de ondervraagden heeft hier last van. Met als gevolg dat in de boardrooms in onvoldoende mate wezenlijke keuzes worden gemaakt (25%) en dat bedrijven vasthouden aan het bekende (31%).

Hendrik Jan Kaal, senior managing consultant bij Berenschot: "Het zoeken naar nieuwe businessmodellen is nu al drie jaar de belangrijkste uitdaging voor bedrijven. De ene keer concentreren zij zich op bijvoorbeeld de interne bedrijfsvoering. De andere keer op het fenomeen klantfocus. Men wisselt dus regelmatig van invalshoek en aanpak. Mede daardoor komen veel bedrijven er niet uit. Dat gaat ze alleen lukken als er radicaler geïnnoveerd wordt. Wat dat betreft is het opmerkelijk dat innovatie dit jaar als prioriteit lager scoort dan in 2012".

Bij het uitvoeren van hun strategie hebben bedrijven ook moeite om de steven te wenden. Het omzetten van de strategische keuze(s) in concrete actie(s) blijkt voor 27% van de bedrijven lastig te zijn. En in 38% van de gevallen gooit operationele drukte roet in het eten.

Nederlandse bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met prijsconcurrentie. De oplossing wordt niet gezocht in het bieden van de laagste prijs (3%), maar juist in betere kwaliteit (45%) en service (35%). "Bedrijven gebruiken datgene waar zij grip op hebben om zich naar de klant of eindgebruiker toe te onderscheiden Daarbij gaat het om de zichtbare kwaliteit van het product of de dienstverlening. Maar of dat voldoende is om de 'commodity trap' te vermijden is nog maar de vraag," aldus Roel van Lanen, senior consultant van Berenschot.

Positief is dat bedrijven klantgerichter worden. Meer bedrijven dan vorig jaar willen zich onderscheiden door een focus op klantsegment(en), het leveren van maatwerk en co-design en co-production.

Kijkend naar 2013 verwachten veel bedrijven (54%) die actief zijn op de Nederlandse markt een goed resultaat. Voor de ondernemingen die buiten Nederland opereren ligt dat percentage op 70%. Europa wordt verreweg het meest genoemd als regio om groei te realiseren, naast China, Zuid Amerika en Azië/Australië.

Categorie: