maandag, 16. december 2013 - 20:01 Update: 03-07-2014 0:46

Opnieuw meer geweld tegen hulpverleners

foto van geweld hulpverleners | Jeroen van Wijk
Foto: SXC
Den Haag

Het percentage werknemers met een publieke taak dat slachtoffer is van geweld en agressie, is tussen 2011 en 2012 stabiel gebleven.

Werkgevers met een publieke taak passen beleid om agressie en geweld tegen hun werknemers tegen te gaan, beter toe en werknemers weten beter wat dat beleid inhoudt. Maar agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak blijven onacceptabel en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) blijft dan ook streven naar een daling van het aantal incidenten. Met het programma Veilige Publieke Taak (VPT) zet hij de ondersteuning aan werkgevers voort. Hij richt zich op preventie en de lokale bestuurlijke aanpak van agressie en geweld. Dit staat in de brief over de zogeheten Metamonitor Veilige Publieke Taak (VPT) 2013 die hij vandaag namens mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Provincie:
Blik op 112: