dinsdag, 19. november 2013 - 15:47 Update: 03-07-2014 0:48

Oproep voor verruiming regels behandeling zieke kinderen

Foto van baby in couveuse | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Er dreigt bij het ongewijzigd aannemen van het huidige wetsvoorstel over medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen (WMO) een situatie te ontstaan waardoor zieke kinderen in Nederland het recht op veilige en goede zorg wordt ontzegt.

Dat schrijven de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), onderzoekers en organisaties van patiënten en ouders van zieke kinderen dinsdag in een gezamenlijke brief aan de minister en de Tweede Kamer.

Belangrijk onderzoek naar ernstige ziektes kan zonder wezenlijke verruiming van de regels dan niet plaatsvinden en gevaarlijke situaties bij het toedienen van medicijnen aan kinderen blijven dan bestaan. 

Het wetsvoorstel over de nieuwe WMO dat de minister heeft ingediend wordt mogelijk al op korte termijn plenair behandeld. De brief doet daarom nu een dringende oproep aan de minister en de Kamerleden om te kiezen voor wezenlijke versoepeling van de regels, zodat zieke kinderen, zowel individueel en als groep, net als in andere Europese landen kunnen profiteren van nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Medicijnen voor kinderen niet veilig 
Onderzoek bij kinderen is in Nederland nu alleen bij hoge uitzondering en onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Hierdoor voldoen medicijnen die kinderen krijgen vaak niet aan de eisen van bewezen effectiviteit en veiligheid. Zo is veertig procent van de medicijnen die huisartsen voorschrijven aan kinderen niet geregistreerd en niet goed onderzocht voor gebruik bij kinderen.

Hetzelfde geldt voor tachtig procent van de medicijnen die kinderartsen voorschrijven op een couveuseafdeling. Dit leidt tot een verhoogd risico op bijwerkingen of onwerkzaamheid. 
Een ander gevolg van de strenge Nederlandse regels is dat kinderen met een ernstige ziekte niet aan belangrijke klinische studies van nieuwe medicijnen kunnen deelnemen, omdat deze niet in Nederland maar wel in andere Europese landen plaatsvinden omdat de wetgeving daar minder streng is. 

Verruiming van de wet noodzakelijk
Het wetsvoorstel van minister Schippers biedt in de huidige vorm geen wezenlijke verruiming van de mogelijkheden voor onderzoek. 

De Nederlandse kinderartsen, onderzoekers en organisaties van patiënten en ouders vragen de Tweede Kamer daarom dringend meer ruimte te creëren in de wet, zoals bijvoorbeeld de Kamerleden Dijkstra en Tellegen doen in hun amendement op het wetsvoorstel. 

‘Een dergelijke verruiming van de wet is noodzakelijk om kinderen in Nederland te kunnen laten profiteren van de vooruitgang in de geneeskunde, zoals in andere Europese landen,’ aldus de brief. 

De brief aan de Tweede Kamer is opgesteld door de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), de Vereniging Ouders Kinderen met Kanker (VOKK), Duchenne Parent Project en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). 

Twintig patiënt- en ouderverenigingen en onderzoekers hebben de brief mede ondertekend. Ook de leden van de commissie Doek, die in 2009 de minister adviseerde de regels te verruimen, staan achter de oproep.