maandag, 11. november 2013 - 13:38 Update: 03-07-2014 0:49

Opstelten coulant met verjaringstermijn PTSS voor politieagenten

Foto van politie agenten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van politie agenten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft gezegd soepel om te gaan met de verjaringstermijn bij politieagenten met PTSS. Dit heeft de minister geantwoord naar aanleiding van kamervragen.

Opstelten schreef op 30 oktober een brief aan de Tweede Kamer over de Politieacademie en het politieonderwijs. Hierin gaat hij ook in op Kamervragen over een mogelijke verjaringstermijn bij agenten met PTSS.

Coulancebeleid na verjaringstermijn 5 jaar
De minister heeft laten verkennen hoe financiële aanspraken in relatie tot de erkenning van PTSS als beroepsziekte veilig te stellen zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke aanspraken veilig zijn als de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar nog niet is verstreken. Als deze termijn inmiddels wel voorbij is, hanteert de minister een coulancebeleid.

Samenspraak met politiebonden
De agenten die dit betreft kunnen er dus op rekenen dat hiermee soepel omgegaan wordt. De minister benadrukt wel dat de beoordeling van gevallen die onder dit beleid vallen een zorgvuldig proces vereist. Dit proces werkt de minister in samenspraak met de politievakorganisaties verder uit.