dinsdag, 22. oktober 2013 - 8:26 Update: 03-07-2014 0:50

Opstelten faciliteert doorstart bedrijven

Opstelten faciliteert doorstart bedrijven
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) maakt het wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator.

De ondernemer kan dan met de toekomstig curator afstemmen of - en zo ja, onder welke voorwaarden - een doorstart na faillissement mogelijk zou zijn. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid met de term pre-pack. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de bewindsman vandaag voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd. Het is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. Om ondernemers te stimuleren tijdig hulp te zoeken, werkt de minister aan maatregelen die een reorganisatie, herstructurering of doorstart buiten faillissement faciliteren. De maatregelen bevorderen tevens een doorstart van op zichzelf gezonde bedrijfsonderdelen na faillissement. De nieuwe regeling ondersteunt de goede ervaringen van rechtbanken die met experimenten in de praktijk zijn opgedaan. De minister wil - waar mogelijk - voorkomen dat bedrijven na een faillietverklaring in een negatieve spiraal terechtkomen.