donderdag, 24. januari 2013 - 17:58 Update: 03-07-2014 1:04

'Opstelten sluit ogen voor werkdruk politie'

'Opstelten sluit ogen voor werkdruk politie'

Tegen eerdere beloftes van minister Opstelten in, zullen waarschijnlijk nog eens 300 extra banen verdwijnen bij de politie. Dat komt bovenop de 2500 banen die toch al door het kabinet waren geschrapt.

SP-Kamerlid Nine Kooiman: ‘Ik maak mij grote zorgen. Eerder beloofde de minister dat niemand verplicht ontslagen zou worden, maar uit de plannen van de Nationale Politie blijkt nu iets heel anders.' Kooiman heeft grote twijfels bij de eerdere beloften van Opstelten. De banen die op de tocht staan zitten vooral in de ondersteunende functies. Maar ook deze zijn nodig om de politieorganisatie draaiende te houden. Kooiman: 'Als de ondersteuning verdwijnt betekent het dat agenten dat werk weer zelf zullen moeten gaan doen. Dus zijn ze minder op straat en minder met hun echte werk bezig. Dat is onacceptabel, omdat de politie nu al handen tekort heeft. Jaarlijks blijven duizenden aangiften onopgelost op de plank liggen. Agenten geven zelf aan dat ze op ‘crepeersterkte’ opereren. Mensen weghalen is kwaliteit verminderen, zo simpel is het.' Daar komt bij dat alle studenten, 10% van het totaal aantal agenten, voor de volle 100% worden ingezet. Hierdoor komt er meer druk bij de agenten te liggen. De minister heeft nu aangegeven dat in het najaar meer duidelijkheid zal zijn over de precieze invulling van de bezuiniging en de werkdruk bij de agenten. Kooiman: ‘Wat mij betreft gaat de minister eerst kijken welke taken de politie allemaal op haar bordje heeft liggen, en hoeveel agenten er nodig zijn om die taken op te kunnen pakken. De minister leeft in een papieren werkelijkheid die wordt gedicteerd door kostenplaatjes. Agenten kunnen niks met zo'n boekhoudersmentaliteit. Zij zien elke dag dat ze handen tekort komen voor hun werk.'
Provincie: