donderdag, 14. november 2013 - 22:42 Update: 03-07-2014 0:49

Opstelten:vanaf 2015 landelijk supersnelrecht

Foto van toga van rechter | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het is de bedoeling dat in 2015 het supersnelrecht voor eenvoudige strafzaken landelijk wordt doorgevoerd. Dit schrijft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij snelrecht worden de strafzaken binnen 17 dagen afgewikkeld maar bij supersnelrecht gebeurt dit in 3 dagen.

Met de landelijke uitrol van de ZSM-aanpak, Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk, van veelvoorkomende criminaliteit, de verbetering van het aangifteproces en de efficiëntere uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zijn belangrijke stappen gezet om de strafrechtketen te versterken. 

De maatregelen die nu in gang zijn gezet, moeten in 2014 al zorgen voor betere prestaties van politie, openbaar ministerie en rechtspraak en bij de tenuitvoerlegging van straffen. In 2014 start de rechtspraak met proeven om eenvoudige strafzaken in aansluiting op de ZSM-werkwijze met supersnelrecht, snelrecht en ZSM-politierechterzittingen af te doen.

Daarnaast komen er in 2015 nieuwe kwaliteitsnormen waaraan de bij de rechter aan te leveren zaken moeten voldoen en zal de digitalisering van processtukken leiden tot versnelling en vereenvoudiging van het strafproces. In totaal zijn er zo’n 60 regionale projecten opgestart om knelpunten op het gebied van werkhoeveelheden en de inzet van zittingscapaciteit aan te pakken.

Daarnaast mag het OM tijdelijk extra mensen aantrekken om bij nieuwe zaken sneller te beoordelen of de zaak kan worden afgedaan met een OM-afdoening.
 OM kampt met een stijging van het aantal zaken dat moet worden beoordeeld. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het te beoordelen werk niet te lang blijft liggen en mogelijk verderop in het proces tot vertraging gaat leiden.