woensdag, 23. januari 2013 - 13:28 Update: 03-07-2014 1:04

Opstijgende Boeing 737 en auto vogelwacht Schiphol tegelijk op startbaan

Opstijgende Boeing 737 en auto vogelwacht Schiphol tegelijk op startbaan

Een auto van een vogelwacht die op de startbaan over het hoofd werd gezien, heeft op 18 december 2010 geleid tot een riskante situatie op de luchthaven Schiphol.

Dat staat in het rapport 'Runway incursion baan 24, Amsterdam Airport Schiphol', dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. Een Boeing 737 startte die dag vanaf baan 24, terwijl daar nog een vogelwacht reed om de baan te controleren op aanwezigheid van vogel-, sneeuw- en ijsresten. De verkeersleider die toestemming gaf om op te stijgen, was zich er niet van bewust dat de auto nog op de startbaan reed. [b]Met toestemming[/b] De vogelwacht was met toestemming van de verkeersleiding op de baan aanwezig, gelijktijdig met een Boeing 747 die de baan kruiste. Nadat het kruisende vliegtuig de baan had verlaten, gaf de verkeersleider een Boeing 737 toestemming te vertrekken in de veronderstelling dat de baan nu vrij was van verkeer. De vogelwacht had de startbaan op dat moment echter nog niet verlaten. Hij werd over het hoofd gezien. Zo ontstond een zogeheten 'runway incursion'. Het vliegtuig steeg zonder problemen op en vloog over de auto van de vogelwacht heen. Vanwege de mogelijke gevolgen, vormen runway incursions één van de ernstigste bedreigingen van de veiligheid van de luchtvaart. In de drie jaar voorafgaand aan dit voorval hebben zich op de luchthaven Schiphol acht incidenten voorgedaan, waarbij een vogelwacht zich nog met toestemming op een in gebruik zijnde baan bevond terwijl een start- of landingsklaring werd gegeven aan een vliegtuig. [b]Verschillende frequenties[/b] Op Schiphol werkt bij de radiocommunicatie niet al het verkeer op de luchtvaartfrequentie van de baan die in gebruik is. Op de bewuste zaterdagmiddag bevonden zich twee vliegtuigen en een auto op baan 24, terwijl die op drie verschillende frequenties met drie verschillende medewerkers van de verkeersleiding communiceerden. Dat is een onduidelijke en daarom onwenselijke situatie. Hierdoor horen de bemanningen van verschillende vliegtuigen en voertuigen elkaar niet als zich op de baan bijzonderheden voordoen. De verkeersleiders hebben weliswaar technische hulpmiddelen om zich ervan te vergewissen dat de baan vrij is van verkeer, maar deze systemen houden geen rekening met de omstandigheid dat tegelijkertijd meerdere voertuigen en/of vliegtuigen op de baan aanwezig kunnen zijn. [b]Toetsen aan de Europese en ICAO-richtlijnen[/b] De Onderzoeksraad vindt dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de Luchthaven Schiphol maatregelen moeten nemen om herhaling te voorkomen. Zij moeten de procedures die op Schiphol worden gebruikt voor voertuigen op start- en landingsbanen toetsen aan de Europese en ICAO-richtlijnen. LVNL moet het baan-bezet waarschuwingssysteem voor luchtverkeersleiders zo aanpassen, dat het ook het aantal voertuigen aangeeft dat de baan (nog) bezet houdt. De Luchthaven Schiphol moet zorgen dat het aantal kruisingen halverwege baan 24 structureel vermindert door een uitgestelde alternatieve route naar het vrachtplatform snel te realiseren.
Provincie: