maandag, 23. september 2013 - 8:10 Update: 03-07-2014 0:51

Oud-hoogleraar VU in de fout met plagiaat

Foto van bul student | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Uit een rapport dat maandag openbaar is gemaakt, blijkt dat oud-hoogleraar politieke antropologie Mart Bax (Vrije Universiteit) zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wetenschappelijk wangedrag, valsheid in geschrifte en zelfplagiaat.

Dat concludeert een universitaire onderzoekscommissie onder leiding van historicus prof.dr. Michiel Baud van de Universiteit van Amsterdam. Dit schrijven de Volkskrant en nrc.nl maandag. De hoogleraar zou tijdens zijn loopbaan ten minste 15 jaar hebben gesjoemeld. Zo verzon hij minstens 61 publicaties, recyclede hij zijn eigen artikelen en dichtte hij zichzelf onderscheidingen, nevenfuncites, interviews een documentaire toe die helemaal niet bestonden. Verder stelt Bax dat hij tussen 1996 en 2002 betrokken is  geweest bij het Srebrenica-onderzoek van het NIOD. Het NIOD weet daar echter niets van.

De Vrije Universiteit onderschrijft de conclusies van onderzoekscommissie Baud. Zo staat er in hun persverklaring maandag op de website: 'Het College van Bestuur van de VU is van mening dat de commissie Baud uiterst zorgvuldig en grondig te werk is gegaan en langs navolgbare en logische lijnen haar conclusies heeft getrokken. Het College van Bestuur van de VU heeft met treurnis kennis genomen van de inhoud van het rapport, waarvan ze de conclusie, dat professor Bax zich schuldig heeft gemaakt aan wetenschappelijk wangedrag en fraude in de universitaire verslaggeving, onderschrijft. Op de site is ook het volledige onderzoeksrapport te downloaden.

Kritiek heeft de commissie ook op Bax' vroegere werkgever, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoewel er al in 2002 vermoedens waren van Bax' wangedrag, stelde de VU pas in maart van dit jaar een onderzoekscommissie op.

De VU overweegt geen juridische stappen, 'omdat de betrokkene al geruime tijd uit dienst van de VU is'.