dinsdag, 28. mei 2013 - 8:42 Update: 03-07-2014 0:57

Ouders laten scholieren meer zelf betalen

Ouders laten scholieren meer zelf betalen
Foto: Archief FBF.nl
Ouders laten scholieren meer zelf betalen
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Ouders betalen veel minder vaak voor alles wat hun kinderen willen kopen. Twee jaar geleden betaalde 61% van de ouders alle kleding en schoenen voor hun kinderen, nu doet 48% van de ouders dat.

17% van de ouders van 17- en 18-jarigen betaalt alle kosten van het mobieltje van hun kinderen. Twee jaar geleden deed nog 35% van deze ouders dat. Dit blijkt uit het Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013 dat het Nibud met medewerking van Stichting Weet Wat Je Besteedt heeft uitgevoerd. Ook ziet het Nibud dat er een groei zit in het aantal scholieren dat kleedgeld krijgt. Twee jaar geleden kreeg 35% kleedgeld, nu 40%.


Financiële educatie blijft noodzakelijk
Het Nibud vindt het een positieve ontwikkeling dat ouders hun kinderen meer zelf laten betalen. Twee jaar geleden betaalde 13% van de ouders alle kosten voor snoep en snacks, nu is dat nog 9%. Ook cadeautjes moeten kinderen vaker helemaal zelf bekostigen. Twee jaar geleden betaalde een kwart van de ouders dit nog helemaal, nu doet nog maar 17% dat. Het Nibud is vooral blij dat ouders minder vaak alle kleding betalen. Scholieren die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van hun eigen garderobe leren (financieel) plannen en keuzes maken. Een kwart van de scholieren heeft moeite om overzicht te houden over inkomsten en uitgaven. Het Nibud ziet dat hoe ouder de scholieren zijn, hoe moeilijker ze dit vinden. Door kinderen meer van hun eigen geld te laten betalen, leren ze met dit soort lastige zaken omgaan.


Uit het onderzoek blijkt verder dat 44% van de scholieren zegt dat er op school nog nooit aandacht is besteed aan omgaan met geld. Deze scholieren leren dus alleen thuis met geld om te gaan. Wel wordt op het vmbo vaker (73%) aandacht aan omgaan met geld besteed dan op het vwo (54%). Het Nibud en Stichting Weet Wat Je Besteedt blijven zich inzetten voor lessen over geld op scholen, want zij vinden dat naast ouders ook scholen en overheden een bijdrage moeten leveren aan de financiële educatie van kinderen.


Scholieren zuiniger en spaarzamer geworden.
De scholieren zijn zuiniger geworden in vergelijking met twee jaar geleden. Ze hebben gemiddeld meer inkomsten en geven gemiddeld minder uit. Er komt gemiddeld 118 euro per maand binnen en ze geven gemiddeld 92 euro uit. Twee jaar geleden hadden ze 103 euro te besteden en gaven ze 113 euro uit. Ook ziet het Nibud dat er meer scholieren sparen dan twee jaar geleden. Nu spaart 52% van de scholieren automatisch een vast bedrag, twee jaar geleden was dat 46%. Het lijkt erop dat scholieren bewuster met hun geld omgaan. Over twee jaar kan bekeken worden of deze trend zich voortzet.


Smartphone populair onder scholieren
Zo’n 80% van de scholieren heeft een smartphone. Zelfs van de twaalfjarigen heeft 70% een smartphone. En hoe ouder hoe vaker er ook een internetbundel aan verbonden zit. De helft van de ouders betaalt alle telefoonkosten van hun kinderen. Slechts 28% van de scholieren betaalt alles zelf. Wel blijkt dat hoe ouder, hoe vaker de scholier zelf zijn telefoonkosten moet betalen. 20% van de 12-jarigen betaalt zijn eigen telefoonkosten tegen 49% van de 17-en 18-jarigen.


Meisjes moeten meer zelf betalen dan jongens
Het lijkt erop dat ouders hun zonen meer verwennen dan hun dochters. Het Nibud vindt het opvallend om te zien dat jongens meer geld van hun ouders krijgen en dat jongens minder zelf hoeven te betalen. Jongens krijgen gemiddeld € 65 kleedgeld en meisjes € 59. Bij jongens betaalt 60% van de ouders alle kleding; dit is bij 36% van de meisjes het geval. Ook ziet het Nibud dat meisjes hun vakanties vaker zelf (geheel of gedeeltelijk) moeten betalen dan jongens. Dit zou kunnen betekenen dat meisjes meer de kans krijgen om goed om te leren gaan met geld dan jongens. Nibud roept ouders op te kijken of hun zonen meer financiële verantwoordelijkheid aankunnen.

Provincie: