woensdag, 24. april 2013 - 18:36 Update: 03-07-2014 0:59

Overheid moet onderwijs meer ruimte geven

Overheid moet onderwijs meer ruimte geven
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De Algemene Onderwijsbond constateert met de Onderwijsinspectie dat de kwaliteitsverbetering in het onderwijs stagneert. Het is dan ook hoog tijd dat het kabinet de sector weer ruimte geeft. "Het onderwijs zit in een financiële klem en daar moet iets aan gebeuren", zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher.

'We hebben lucht nodig: scholen hebben te maken met stijgende kosten die niet worden gecompenseerd en kampen in het basisonderwijs vaak met een krimpend scholierenbestand. Tegen die achtergrond moet de kwaliteit omhoog. Dat staat met elkaar op gespannen voet. Het is goed dat ook de inspectie dat registreert.' Dat zegt Walter Dresscher naar aanleiding van het Onderwijsverslag 2011/2012 dat vandaag is verschenen.

Minister Bussemaker zal verder moeten kijken dan het gegeven dat het aantal zeer zwakke scholen wederom is afgenomen. 'Het is mooi dat het kleine aantal scholen dat ondermaats presteert ieder jaar kleiner wordt', aldus Dresscher. 'Maar we willen in Nederland nog altijd dat ons onderwijs in internationale vergelijkingen uitkomt in de top. Daar zijn we nog lang niet, en daar komen we met het huidige beleid ook niet: Nederland draait mee in de subtop, maar de weg omhoog vergt investeringen met visie.'