dinsdag, 30. juli 2013 - 12:42 Update: 03-07-2014 0:54

Overleden potvis aangekomen op afgeschermde plek

foto van potvis | fbf archief
Foto: fbf archief
foto van potvis | fbf archief
Foto: fbf archief
Harlingen

In opdracht van Rijkswaterstaat is vanochtend vroeg de gestrande en overleden potvis van gisteren los gesleept van de zandbank voor Terschelling.

De potvis werd vervoerd naar Harlingen waar het dier inmiddels is aangekomen op een afgeschermde plek op het grondgebied van het calamiteitenterrein van BDS Harlingen. De Universiteit van Utrecht, Imares, en Naturalis verrichten sectie op het dier om de doodsoorzaak te kunnen bepalen. Het terrein is niet toegankelijk voor publiek.

Rijkswaterstaat is in Nederland verantwoordelijk voor het verwijderen van dode gestrande walvisachtigen. Dit is belangrijk omdat ontbindende kadavers een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en de veiligheid. Naturalis is eerste aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid om aangespoelde dode walvisachtigen te onderzoeken en ontleden.