dinsdag, 26. november 2013 - 8:56 Update: 03-07-2014 0:48

OZB stijgt door ondanks waardedaling woningen

OZB stijgt door ondanks waardedaling woningen
OZB stijgt door ondanks waardedaling woningen
Amersfoort

Vereniging Eigen Huis wil dat de veel bekritiseerde onroerende zaakbelasting (OZB) verdwijnt. De vereniging wil een andere heffing waarbij de lasten op evenwichtige wijze worden gedeeld door alle huishoudens. Niet het bezit van een woning, maar de omvang of draagkracht van een huishouden kan daarvoor de grondslag zijn.

Volgens de gemeentelijke WOZ-cijfers zijn woningen sinds 2010 gemiddeld 13,4% in waarde gedaald. In dezelfde periode daalde de koopkracht van huishoudens met 2,8% (CBS). Toch stijgt de OZB tussen 2010 en 2014 almaar door, bij elkaar met ruim 16%. Voor gemeenten is de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde de verdeelsleutel om de benodigde inkomsten te genereren en de begroting sluitend te maken. Vereniging Eigen Huis verzet zich tegen het almaar zwaarder belasten van mensen met een eigen huis. De vereniging wil een andere heffingsgrondslag, waarbij naast eigenaren ook huurders meebetalen aan de gemeentelijke voorzieningen die nu uit OZB opbrengsten worden betaald. In december peilt de vereniging de mening over de OZB en alternatieven voor deze belasting onder huishoudens. De resultaten worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart bekend gemaakt.

Categorie:
Tag(s):