zondag, 10. februari 2013 - 21:38 Update: 08-07-2014 0:43

'OZB stijgt sneller dan afgesproken, ingrijpen nodig'

Amersfoort

Dit jaar betalen huiseigenaren bijna 4% meer OZB-belasting aan hun gemeente.

De veelbesproken belasting op de eigen woning stijgt meer dan gemeenten met het Rijk hebben afgesproken. Deze afspraak, vastgelegd in de macronorm, wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar niet nagekomen. Bijna negen van de tien gemeenten verhogen hun OZB-tarieven fors meer dan nodig is om de dalende woningwaarde te compenseren. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 409 gemeenten*. Vereniging Eigen Huis wil dat de minister de OZB-stijgingen aan banden legt en dat niet alleen huiseigenaren maar ook huurders gaan meebetalen aan de OZB.

OZB vooral ergernis en onbegrip
De jaarlijkse OZB-stijging is veel mensen een doorn in het oog omdat die geen enkele rekening lijkt te houden met de al jaren dalende woningwaarden en de gevolgen van de crisis voor huishoudens. Ondanks een lagere WOZ-waarde moeten veel huiseigenaren meer onroerende zaakbelasting betalen. Voor gemeenten blijkt de WOZ-waarde van woningen vooral de verdeelsleutel te zijn om de gewenste inkomsten te genereren.
Categorie:
Tag(s):