maandag, 27. mei 2013 - 8:59 Update: 03-07-2014 0:57

Partij voor de Dieren opent meldpunt Gifklikker

Foto van fruitteelt | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Op verschillende plaatsen in de provincie Utrecht vormen landbouwbestrijdingsmiddelen een mogelijk risico voor omwonenden. De Partij voor de Dieren heeft daarom de website Gifklikker.nl gelanceerd. Hier kan iedereen terecht met zorgen en meldingen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Partij voor de Dieren Utrecht wil door middel van de gifklikker ook het gifgebruik in de provincie Utrecht in kaart gaan brengen. Gifgebruik vormt namelijk ook in de provincie Utrecht een risico voor het milieu.

Vooral de fruitteelt en gemeenten zijn grootverbruikers van bestrijdingsmiddelen. Maar ook de spoorwegen en sommige sportclubs gebruiken chemisch groenonderhoud om hun terreinen onkruidvrij te houden. Bestrijdingsmiddelen verwaaien echter tijdens het sproeien en spoelen uit naar het oppervlaktewater. Zo komen er hoge concentraties van deze middelen in het milieu terecht. In de provincie Utrecht wordt in de Harmelerwaard de hoogste concentratie van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Ook op andere locaties in de provincie Utrecht zijn bestrijdingsmiddelen aanwezig in het milieu.

“Vanwege de kosten wordt er slechts op tien locaties in de provincie Utrecht maandelijks gemeten. Daardoor blijven vele locaties onderbelicht. Daarnaast kan de meetapparatuur slechts momentopnamen maken, waardoor het vaak onbekend is hoeveel bestrijdingsmiddelen er in de lucht en omringende gronden terechtkomen direct nadat er gespoten is”, aldus Wanda Bodewitz, vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Bestrijdingsmiddelen hebben een negatief effect op de biodiversiteit. Onlangs toonde de Universiteit Utrecht aan dat gifgebruik zo’n enorme impact op het milieu heeft dat inmiddels de helft van de Nederlandse oppervlaktewateren vergiftigd is. Zo werd het middel imidacloprid op sommige plekken in concentraties van 25.000 keer de toegestane hoeveelheid aangetroffen. Insecten en andere kleine dieren die hiermee in aanraking komen zijn ten dode opgeschreven.

De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid ook de taak heeft om de volksgezondheid te beschermen. Vanuit voorzorg zou het gebruik van landbouwgif moeten worden teruggedrongen. Tot nu toe negeert het kabinet echter de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor natuur, milieu en omwonenden.

Willem van der Steeg, Statenlid Partij voor de Dieren: “Met de Gifklikker.nl wil onze partij zorgen en meldingen uit de praktijk verzamelen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De meldingen die op de Gifklikker worden gedaan, worden gebundeld en aan het eind van het jaar aan onder andere staatsecretaris Dijksma en minister Schippers aangeboden. Deze bundeling zal gebruikt worden als bron van informatie voor het verdere debat over de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddelen.”

 


 

 

Provincie:
Tag(s):