donderdag, 9. mei 2013 - 21:50 Update: 03-07-2014 0:58

Partij voor de Dieren redt pasgeboren kauwtjes

fbf
Foto: fbf
fbf
Foto: fbf
Dieren

Meerdere kauwenparen hebben hun jongen verloren door sloopwerkzaamheden van woningbouwvereniging Vivare.

Een lid van de werkgroep Rheden van de Partij voor de Dieren heeft de sloop doen stilleggen en daarmee de resterende jonge kauwen gered.

In de wijk Stenfert in Dieren heeft woningbouwvereniging Vivare de afgelopen tijd schoorstenen gesloopt. In veel van deze schoorstenen zaten broedende kauwenparen. Toen een lid van de pas opgerichte werkgroep Rheden van de Partij voor de Dieren daar hoogte van kreeg, heeft zij met maximale inzet de sloop een halt toe geroepen.

Zij zocht contact met Vivare, maar daar was niemand bereid om in actie te komen. Daarop zocht zij contact met de bouwvakkers, de politie en de Voedsel en Waren Autoriteit. De laatste organisatie, de NVWA, stuurde onmiddellijk een inspecteur die vaststelde dat de sloopwerkzaamheden niet hadden mogen worden uitgevoerd. Volgens de Flora- en Faunawet is het verboden om eieren en nesten te beschadigen of broedende vogels zelfs maar te verstoren.

Voorzitter Leo de Groot, Partij voor de Dieren, afdeling Gelderland: “Helaas zien we vaker dat organisaties en overheden zich bij werkzaamheden niet aan de Flora- en Faunawetgeving houden, ondanks daarvoor ontwikkelde protocollen en de inzet van onderzoeksbureaus. We roepen burgers op om dergelijke voorvallen direct te melden. Dat kan veel dierenleed voorkomen.”

Provincie:
Tag(s):