woensdag, 6. november 2013 - 10:00 Update: 03-07-2014 0:49

Patiëntveiligheid ziekenhuizen verbeterd

Foto van ingang operatiekamer | FBF
Foto: fbf
Foto van ingang operatiekamer | FBF
Foto: fbf
Den Haag

De patiëntveiligheidscultuur in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen jaren op bijna alle terreinen verbeterd. Patiëntveiligheid is gebaat bij een open en lerende houding van zorgverleners. Sinds een aantal jaren werken ziekenhuizen hier heel gericht aan. Dit werpt vruchten af, zo blijkt uit onderzoek.

Ongeveer de helft van de medewerkers vindt de patiëntveiligheid op de eigen afdeling ‘zeer goed’ of ‘uitstekend’ en 47% vindt de patiëntveiligheid ‘acceptabel’. Verplegend personeel is in het algemeen negatiever dan medisch en overig personeel. Het ‘teamwork binnen afdelingen’ scoort het beste, gevolgd door ‘open communicatie’. De ‘samenwerking tussen afdelingen’, ‘meldingsfrequentie’ en ‘steun vanuit het management’ worden als minst goed beoordeeld. Maar deze zijn tegelijk ook het meest verbeterd ten opzichte van 2007. Gemiddeld bevindt de patiëntveiligheidscultuur in de Nederlandse ziekenhuizen zich in de fase dat er veiligheidssystemen zijn om de risico’s te beheersen. De volgende stap is om meer en meer te anticiperen op nieuwe risico’s voor patiënten.

Doorgroeien

“Binnen ziekenhuizen zullen de verschillen in perceptie van de patiëntveiligheidscultuur moeten worden besproken om door te groeien naar een proactieve of vooruitstrevende cultuur”, stelt NIVEL-programmaleider prof. Cordula Wagner. “Strategieën hiervoor zijn verder te zoeken in steun vanuit het management en klinisch leiderschap. De samenwerking tussen afdelingen is te verbeteren met gestructureerde overdrachten en teamtrainingen. Echter, een kant en klaar recept voor iedereen is niet te formuleren, omdat cultuur per definitie verbonden is aan de lokale situatie. Veiligheidscultuur kan immers per ziekenhuisafdeling verschillen.”

Categorie: