donderdag, 10. januari 2013 - 16:58 Update: 03-07-2014 1:04

Pensioenen omlaag door belastingverhoging

Pensioenen omlaag door belastingverhoging
Foto: Archief FBF.nl

Pensioengerechtigden krijgen vanaf januari 2013 te maken met een flink lagere netto pensioenuitkering. De verlaging kan oplopen tot meer dan 5 procent. Deze lagere pensioenuitkering wordt uitsluitend veroorzaakt door overheidsmaatregelen en mag niet worden verward met pensioenverlagingen die tientallen pensioenfondsen per 1 april aanstaande moeten doorvoeren omdat hun financiële positie dit vereist

Sinds 1 januari van dit jaar is het tarief van de loonheffing in de eerste loonbelastingschijf fors verhoogd: met 3,9% naar 19,1%. Voor iemand met een maandelijkse bruto pensioenuitkering van 500 euro scheelt dit netto circa 20 euro per maand en bij een aanvullend pensioen van 1000 euro loopt dat verschil op tot bijna 40 euro. Daar bovenop komt de hogere bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet. Dat kost gepensioneerden nog eens tot meer dan 10 euro netto per maand extra. Hoe hoger de pensioenuitkering, des te groter het nadelig effect van beide overheidsmaatregelen. De iets hogere AOW per 1 januari 2013 lost dit probleem bij lange na niet op. De Pensioenfederatie benadrukt dat deze verlaging van de netto pensioenuitkeringen uitsluitend is toe te schrijven aan overheidsmaatregelen. De Pensioenfederatie is niet gelukkig met de gebrekkige communicatie van de overheid over de gevolgen van deze ingrijpende maatregelen.
Categorie: