woensdag, 20. november 2013 - 13:02 Update: 03-07-2014 0:48

Philadelphia Zorg zet mes in personeelsbestand en schrapt 900 banen

Foto van verpleging ouderen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amersfoort

Vanwege de forse bezuinigingen vanuit het rijk op de extramurale begeleiding van cliënten waarvoor de AWBZ vergoeding vervalt en naar de gemeente overgaat is Philadelphia Zorg genoodzaakt om in de komende twee jaren in totaal 900 banen te schrappen. Dit meldt de zorginstelling woensdag.

‘Vooral Philadelphia heeft relatief veel van deze cliënten in zorg. Gedwongen ontslagen vanwege de reorganisatie kunnen helaas niet worden uitgesloten’, aldus Philadelphia Zorg. De reorganisatie is ook noodzakelijk door veranderingen in wet- en regelgeving.

Philadelphia ziet het als haar belangrijkste opdracht om voor de cliënten die wel in zorg blijven, de best mogelijke kwaliteit dienstverlening aan te blijven bieden. Dat schrijft bestuursvoorzitter Greet Prins woensdag in een brief aan alle 7.600 medewerkers. Ook cliënten en verwanten van cliënten worden geïnformeerd.

'Trieste ontwikkeling'
Prins stelt dat de Raad van Bestuur (RvB) niet echt een keuze heeft: "Dit is natuurlijk een zeer trieste ontwikkeling. Zoveel uitstekende medewerkers die vaak jarenlang met volle inzet hebben gewerkt voor onze cliënten, verliezen straks hun baan. Maar uitstel hiervan zou er toe leiden dat onze financiële positie onhoudbaar wordt”, stelt Prins. 


”Het cluster Werk & Begeleiding dat veel extramurale begeleiding levert, is dit jaar al verliesgevend geweest zonder bezuinigingen. Daarnaast bezuinigt het kabinet één miljard van de acht miljard Euro op de verstandelijke gehandicaptenzorg”, vervolgt Prins. 

“De klappen vallen met name bij de extramurale cliënten waarin Philadelphia als landelijke zorgverlener een groot marktaandeel heeft. In de komende jaren dalen de totale inkomsten voor Philadelphia met circa 40 miljoen. Afwachten zou de toekomst van onze zorg dus écht op het spel zetten", aldus Prins.

Sociaal plan
In de komende periode wordt bekend welke locaties exact gaan sluiten en welke medewerkers boventallig worden. Prins heeft binnenkort een gesprek met de ministeries van VWS en SZW om te bezien hoe de sectorplannen, een uitvloeisel van et dit jaar gesloten sociaal akkoord, kunnen helpen bij het voorkomen van werkgelegenheidsverlies. Zo kunnen de effecten op de werkgelegenheid mogelijk worden beperkt.