maandag, 4. februari 2013 - 13:43 Update: 03-07-2014 1:03

Plasterk bespreekt fusie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Maandag is minister Plasterk van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in Haarlem gestart met een reeks bijeenkomsten voor bestuurders, politici, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over het kabinetsplan voor een bestuurlijke fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Op 4 februari spreekt Plasterk in de ochtend met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in de middag spreekt hij met Provinciale Staten. De komende periode treedt minister Plasterk in overleg met de drie provincies. Vervolgens vinden er bijeenkomsten plaats met de betrokken gemeenten, buurprovincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Ook komen er bijeenkomsten voor overleg met de inwoners van de drie provincies. De bijeenkomsten zijn onderdeel van de ‘open overlegfase’, waarin de minister met alle direct en indirect betrokken partijen de motieven en voorwaarden rond de voorgenomen samenvoeging bespreekt. Het kabinet wil het bestuur van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen om de schaal van het provinciaal bestuur beter te laten aan sluiten op de ruimtelijke en economische dynamiek in de noordvleugel van de Randstad. Zo ontstaat zo een sterke bestuurlijke partner voor medeoverheden en het (internationale) bedrijfsleven. Daardoor zal de burger uiteindelijk de beste diensten van de overheid krijgen.
Provincie: