zaterdag, 30. november 2013 - 13:17 Update: 03-07-2014 0:47

Plasterk:AIVD handelt binnen kaders wet bij hacken webfora

Plasterk:AIVD handelt binnen kaders wet bij hacken webfora
Foto: Archief FBF.nl
Plasterk:AIVD handelt binnen kaders wet bij hacken webfora
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Om gegevens van webfora te verzamelen, breekt de AIVD in op servers van de fora.

Volgens het NRC kunnen op die manier alle gegevens van gebruikers worden verzameld. Het gaat hierbij meestal om onbekende personen waarvan nog niet is vastgesteld of zij een bedreiging zijn voor de rechtsorde.

De werkwijze van de AIVD kwam aan het licht doordat voormalig Amerikaanse inlichtingendienst NSA-medewerker Edwars Snowden documenten lekten. Deskundigen zeggen dat de praktijken van de AIVD in strijd zijn met de Wet op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).

Op basis van de Wiv, die uit 2002 stamt, mag de AIVD 'speciale bevoegdheden' gebruiken tegen personen of organisaties die een bedreiging vormen voor de staatsveiligheid. Hieronder valt onder andere het inbreken op computers van verdachten.

De wet schiet te kort voor nieuwe vormen van hacken. Bijvoorbeeld door een heel netwerk te infecteren. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de methode die door de AIVD gehanteerd wordt binnen de kaders van de Wiv vallen.

Categorie: