maandag, 23. december 2013 - 14:50 Update: 03-07-2014 0:46

Ploumen:steenkolen convenant stap in goede richting

Foto van lossen van steenkool in haven | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de CEO’s van 5 energiebedrijven hebben afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de steenkoolketen. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Belangrijk onderdeel daarvan is een MVO convenant. Hierin staat dat audits zullen worden uitgevoerd bij mijnen, energiebedrijven zo transparant mogelijk zullen zijn over hoe ze met de resultaten daarvan omgaan en dat er een mogelijkheid komt voor het melden van eventuele misstanden.

‘Dit is een belangrijke volgende stap in de goede richting', aldus de minister. Zij en de CEO’s van E.ON Benelux, EPZ, Essent, GDF Suez Energie Nederland en Nuon vertrouwen erop dat het convenant voor de zomer wordt afgerond.

Bettercoal
De energiebedrijven hebben de handen ineengeslagen in de Europese organisatie Bettercoal, samen met vijf andere Europese energiebedrijven. Dit initiatief beslaat zo’n 40 procent van de Europese steenkoolmarkt. 

Bettercoal gaat in 2014 grondig onderzoek doen en streeft naar audits bij minstens acht steenkolenmijnen in onder andere Colombia, Zuid-Afrika en Rusland. Deze onderzoeken (audits) richten zich op onder meer de arbeids- en leefomstandigheden en de vrijheid van vakbonden. Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen in de lokale situatie bij de mijnen en kunnen zo nodig verbeterplannen worden gemaakt.

 
Provincie: