zondag, 15. december 2013 - 20:32 Update: 03-07-2014 0:46

Politie heeft al 31 ton verboden vuurwerk in beslag genomen

Foto van illegaal vuurwerk | Politie
Foto: Politie
Rotterdam

De hoeveelheid van de tot nu toe door de politie inbeslaggenomen hoeveelheid verboden vuurwerk bedraagt ruim 31 ton. Dit blijkt zondag uit de Vuurwerkbarometer van het OM.

Tot en met week 49 bedraagt de vangst om precies te zijn 31.679 kilogram. Vorig jaar had de politie rond deze tijd beduidend meer. Toen was er al 55.361 kilogram onderschept.

1 à 2 miljoen kilo
Jaarlijks wordt naar schatting 1 à 2 miljoen kilo verboden consumentenvuurwerk in Nederland verkocht. Om dit tegen te gaan, wordt door de politiekorpsen, VROM-Inspectie en het OM zoveel mogelijk illegaal vuurwerk onderschept.

Om schade en ongelukken tijdens oud & nieuw te voorkomen, weert het OM relschoppers van de straat: mensen die zich het afgelopen jaar rond oud & nieuw hebben misdragen en voor de rechter zijn verschenen, moeten van 20.00 uur tot 8.00 uur verplicht binnen blijven.

Illegaal vuurwerk is een van de oorzaken van ernstige brandschade en vele ongelukken. Het vervoer over de weg en de opslag ervan in de woonomgeving creëert bovendien grote veiligheidsrisico's. Het OM treedt dan ook hard op tegen kopers en gebruikers van illegaal vuurwerk.