maandag, 28. oktober 2013 - 10:30 Update: 03-07-2014 0:50

Politie laat alle woninginbraken per wijk zien

Foto van woninginbraak | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Voortaan kunnen burgers op politie.nl bij ‘Mijn buurt’ zelf zien waar en wanneer er in hun buurt werd ingebroken.

De politie deelt deze informatie zodat burgers zelf maatregelen kunnen nemen om een inbraak te voorkomen.

Als men bij ‘Mijn buurt‘ op politie.nl de vier cijfers van de postcode invult, worden alle inbraken die de afgelopen drie maanden bij hen  in de buurt gepleegd werden en waarvan aangifte is gedaan, op een kaart getoond. Nieuwe inbraken staan binnen 24 uur op de kaart. In verband met de privacy van bewoners is een punt op de kaart nooit tot een huisadres te herleiden. Man kan inzoomen tot op wijkniveau.

Waarom Misdaad in Kaart?

Met Misdaad in Kaart wil de politie bereiken dat burgers zich bewust worden van de noodzaak om zelf maatregelen te nemen tegen woninginbraak. Eenvoudige preventiemaatregelen zoals ramen en deuren sluiten, ook als men maar even uw woning verlaat, het aanbrengen van anti-inbraakstrips en uw voordeur ’s nacht op slot draaien, voorkomen al veel inbraken. Daarnaast hoopt de politie dat iedereen  in zijn  eigen buurt alert wordt op verdachte personen en gebeurtenissen. Zietmen iemand bij een woning rondhangen, een onbekende scooter of auto door de straat heen en weer rijden of andere verdachte zaken? Bel dan direct met 112. Zo helpt men inbraken voorkomen.

Burgers betrekken

Korpschef Gerard Bouman: 'Woninginbraken hebben veel impact op slachtoffers. Als politie pakken wij hierin onze rol, zoals de maatschappij van ons verwacht en mag verwachten. Maar de politie kan het natuurlijk niet alleen. Daarom betrekken wij onder meer burgers steeds actiever bij politiewerk. Betrouwbare informatie hoort daarbij. Misdaad in Kaart biedt burgers een realistisch en actueel beeld van wat zich in hun nabijheid afspeelt. Hiermee bevorderen wij alertheid en sneller reageren op verdachte omstandigheden, liefst via 112. Burgers kunnen en willen zelf immers daadwerkelijk betrokken zijn bij de veiligheid en leefbaarheid van hun woon- en werkomgeving. Prima, want dit is ieders verantwoordelijkheid. Met de politie als betrouwbare partner, want paraat staan voor veiligheid is ons vak. Waakzaam en dienstbaar. Voor, met en te midden van de samenleving.'

Provincie:
Tag(s):