woensdag, 18. december 2013 - 13:58 Update: 03-07-2014 0:46

Politie werkt aan verbetering landelijke cijfers

Foto van politie computer bureau | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De nationale politie werkt aan verbetering van haar informatievoorziening. Dit meldt de politie woensdag.

'De systemen en de manier waarop daarmee wordt gewerkt, wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd', aldus de politie.

Zo komt er onder andere een Gegevensautoriteit bij de politie die definities, kaders en richtlijnen gaat opstellen voor het invoeren en genereren van gegevens uit de politiesystemen. Ook wordt de gebruiksvriendelijkheid van de systemen sterk verbeterd. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie woensdag aan de Tweede Kamer in reactie op een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie over de betrouwbaarheid van politiegegevens.

Optellen
De Inspectie concludeert op basis van een steekproef in 2012 dat er bij de optelling van cijfers uit de voormalige regionale korpsen een risico is op onzuiverheden. Dit is eerder ook al door de politie zelf onderkend. Het onderzoek is in november 2012 ten tijde van het voormalige regionale bestel uitgevoerd.

De conclusies hebben betrekking op de situatie van de voormalige 26 korpsen die systemen en registratiemethoden verschillend ingericht hadden. Doordat niet alle korpsen de cijfers op dezelfde wijze bijhielden of optelden was er kans op onzuiverheden in de landelijke cijfers. Mede daarom is sinds 2011 het Aanvalsplan Informatievoorziening politie gestart.


Service Module
De nationale politie werkt verder aan noodzakelijke standaardisatie van systemen en de manier waarop met de systemen wordt gewerkt. De nationale politie heeft onder meer een Landelijke Service Module in ontwikkeling, waarmee automatisch wordt geregistreerd welke meldingen bij 0900-8844 binnenkomen en hoe snel ze worden opgenomen en afgehandeld. Ook in de meldkamer, waar de meldingen van 112 binnenkomen, werkt de politie aan meer eenduidige werkprocessen.

Eenduidig
Binnen de nationale politie is de verantwoordelijkheid voor de informatiefunctie eenduidig en centraal belegd bij de Chief Information Officier (CIO). De monitoring van en sturing op de kwaliteit van cijfers worden de komende jaren in de politieorganisatie geborgd.

Er wordt toegewerkt naar landelijk uniforme definities, registratie, aggregatie en sturing op zowel systemen, procedures als registratiegedrag van medewerkers. Deze maatregelen zullen er toe leiden dat de kwaliteit van de politiecijfers verder wordt verbeterd. Het doorvoeren van de verbetermaatregelen is een meerjarig verandertraject en wordt door de politie gefaseerd uitgevoerd.


Impuls
De informatievoorziening in de keten krijgt verder een impuls via het programma Versterking Prestaties in de Strafrechtketen. In de samenwerking met het Openbaar Ministerie wordt onder meer een nieuw, gebruiksvriendelijk systeem ingevoerd, waarmee de voortgang van een aangifte (van intake tot afhandeling door het OM) kan worden gevolgd. Ook in ketenverband wordt gewerkt aan de standaardisatie van definities, registratie en bundeling van gegevens van de totale keten.