vrijdag, 30. augustus 2013 - 16:39 Update: 03-07-2014 0:53

Politievrijwilligers droegen dienstpistool zonder toestemming

Foto van politie dienstwapen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Door de overgang naar een nieuwe regeling heeft een groep van ca. 100 politievrijwilligers momenteel geen dienstwapen. Dit meldt de politie vrijdag.

'Het korps treft maatregelen om dit knelpunt op te lossen', aldus de politie.

Een aantal politievrijwilligers blijkt onbevoegd te zijn uitgerust met een dienstpistool. Op 1 januari 2013 verviel namelijk de Bewapeningsregeling Politie. Daar kwam het Besluit Bewapening en Uitrusting Politie voor in de plaats.

Geen verzoek ingediend bij minister
Deze nieuwe regeling schrijft voor dat vrijwillige ambtenaren voor hun politietaken zijn uitgerust met een korte wapenstok en pepperspray. Zij mogen voortaan alleen een dienstwapen dragen als de minister van Veiligheid en Justitie daartoe, op verzoek van de korpschef, toestemming geeft. Dit verzoek is echter per abuis achterwege gebleven.


'Geen enkel risico'
Dit heeft uitsluitend gevolgen voor politievrijwilligers die na 1 januari 2013 zijn aangesteld. Het gaat om ruim honderd politievrijwilligers op een totaal van ongeveer 3200. De politie heeft besloten dat deze groep tijdelijk het dienstpistool moet inleveren om elk risico van onbevoegd wapengebruik te voorkomen.

De vrijwilligers blijven overigens politietaken verrichten die geen wapen vereisen. Het korps nam onmiddellijk maatregelen om het noodzakelijke goedkeuringsproces met absolute prioriteit af te ronden, zodat ook deze groep politievrijwilligers op korte termijn weer over een dienstwapen beschikt.