maandag, 21. oktober 2013 - 8:05 Update: 03-07-2014 0:50

Probleemleerlingen steeds vaker geweigerd

Foto van leerling op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Vanaf komend schooljaar moeten basisscholen leerlingen met gedrag- en/of leerproblemen een passende onderwijsplek aanbieden.

Maar zo'n zestig procent van de basisscholen zegt niet klaar te zijn voor de opvang van dit type leerling. Dit blijkt uit een enquête onder schooldirecteuren van vakbond CNV, gedaan op verzoek van KRO Brandpunt.

Uit de enquête blijkt tevens dat 52 procent van de scholen in het verleden een of meerdere keren een kind met leer- en of gedragsproblemen hebben geweigerd. Als in 2014 scholen door de wet op passend onderwijs verplicht worden voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek te regelen, komt het onderwijs nog meer in de problemen. Meer dan de helft van de basisscholen kan de stroom zorgleerlingen nu al niet aan. Schooldirecteuren hebben al aangegeven dat de klassen veel  te groot zijn om van docenten te verwachten daar nog meer leerlingen in op te vangen die deze extra aandacht nodig hebben. Dit schrijft Brandpunt op de site. Ook melden schooldirecteuren in de uitzending van KRO Brandpunt dat alle extra ondersteuning zoals onderwijsassistenten de afgelopen jaren al is wegbezuinigd. Zonder die extra ondersteuning in de klassen is de wet op passend onderwijs niet uitvoerbaar.

Een kwart van de anderhalf miljoen kinderen in het basisonderwijs heeft een leer en/of gedragsprobleem en heeft daarvoor extra ondersteuning nodig. Bij 6 procent van de schoolkinderen zijn de problemen zo groot dat ze worden opgevangen in het speciaal onderwijs. Maar dat moet zoveel mogelijk verdwijnen met de wet op passend onderwijs.Volgens vakbond CNV moet er minstens 200 miljoen euro beschikbaar komen om het passend onderwijs goed uitvoerbaar te maken. Maar CNV onderwijsvoorzitter Helen van den Berg vreest dat dat geld er niet komt. “Dat betekent dat we te maken hebben met grotere klassen, hogere werkdruk, dus daar voorzie ik echt een probleem.”